Find den rette væske til din e-cigaret

Find den rette væske til din e-cigaret

Når man har erhvervet sig en elektronisk cigaret, er det nødvendigt, at man også erhverver sig noget væske, som kan tilsættes den elektriske cigaret. Det er nemlig denne væske, som atomizeren i e-cigaretten fordamper en del af, hver gang man aktiverer den. På den måde er væsken altså en af de vigtigste ting at have med, såfremt man ønsker at dampe i stedet for eksempelvis at ryge.

Det er også ofte således, at mange fravælger deres date, såfremt han/hun er ryger, da man som partner udsættes for meget passiv rygning og skal leve med lugten af røg i hverdagen. Dette er man fri for med en e-cigaret, da der i disse dannes damp i stedet for røg, hvorved alle de skadelige stoffer, der er i en traditionel cigaret, ikke inhaleres og ødelægger organers funktioner. Herudover vil lugten ej heller være så skarp, når man har dampet i forhold til, hvis man har røget.

E-væsker fås med mange forskellige aromaer

Det er muligt at få e-væskerne i et væld af forskellige smage som eksempelvis lemon, vandmelon, cola, vanilje, jordbær, æble og meget mere, hvorfor det bør være en mulighed at finde en smag, man synes om. Der er i forbindelse med valg af aroma flere forskellige muligheder, man kan vælge at gøre brug af. Først og fremmest er det muligt at opleve ens yndlingssmage gennem væskens dampe, mens man ligeledes kan udvide sin horisont ved at prøve nogle nye og ukendte smage af. På den måde kan man hurtigt finde frem til, om der er nogle yndlingssmage, man skal holde sig til. Det kan også være en fordel at have flere forskellige aromaer hjemme på samme tid, så man kan skifte løbende mellem forskellige smage, således man sikrer, at der er en vis variation i rygning af e-cigaretten.

Nikotin og tobak kan også implementeres i valg af e-væske

Man kan få e-væskerne med nikotin, og såfremt det er det, der driver en til smøgerne, kan det være en fordel at vælge en e-væske med nikotin, således man undgår alle de usunde og skadelige stoffer, der er i røgen fra cigaretter. Nikotinindholdet kan variere i de forskellige e-væsker, hvilket også kan være en fordel at undersøge og få afstemt med den mængde af nikotin, man er vant til at indtage. Ryger man meget, kan det være nødvendigt at erhverve sig en e-væske med et højt nikotinindhold, således man får sine behov opfyldt. Derved kan man ligeledes skære ned i forbruget, hvis man ønsker det, da man kan skære mere og mere ned i indholdet af nikotin i e-væskerne, hvorved man måske til sidst helt kan blive fri af nikotinafhængigheden. Det er naturligvis også muligt at få e-væskerne helt uden nikotin, såfremt man ønsker det. Er det derimod smagen af tobak, der gør, at man ønsker at ryge, kan man også få e-væsker, der smager af tobak, hvorved man kan få dette smagsbehov opfyldt uden at skulle ryge de usunde cigaretter.

Du kan læse mere og finde et væld af forskellige e-væsker ved at klikke her.